راهکار نرم افزاری تولیدی وصنایع

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شرکت سپندیار سیستم ایساتیس

یکی از بزرگترین چالش های پیش روی مدیران مجموعه های تولیدی کنترل و نظارت بر فرآیندهای تولید و بسته بندی می باشد. فرآیندهایی که اگر به خوبی مدیریت شوند می تواند باعث افزایش قدرت رقابتی و کاهش تصاعدی هزینه های تولید و انبارداری و در نهایت سود مجموعه تولیدی گردد. بسته تولیدی نرم افزار مالی سپندیار سیستم ویژه صنایع تولیدی و مونتاژ امکان محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه را به سادگی در اختیار شما قرار می دهد . اطلاع از این بهای تمام شده به شما امکان می دهد در قیمت گذاری فروش و براورد های مالی قبل از تولید با خبر باشید. این راهکار شامل ۶ زیر سیستم حسابداری مالی ، خزانه داری ، انبارداری (تعدادی – ریالی) ، خرید و فروش ، حقوق و دستمزد و کارگزینی و سفارش و برنامه ریزی تولید می باشد .

برخی از امکانات راهکار سیستم صنایع تولیدی : 🔹با بهره مندی از سیستم مالی ، نرخ سربار هزینه های ثبت شده در مراکز پروژه و هزینه تولید را محاسبه کنید. 🔹با بهره مندی از سیستم خرید ، ورود مواد اولیه را متناسب با پروژه تخصیص را وارد انبار کنید. 🔹با بهره مندی از سیستم فروش ، می توان تقاضا و عرضه بازار را مدیریت کرد. 🔹با بهره مندی از سیستم انبار ، حواله خروج مواد اولیه را وارد خط تولید کنید. 🔹با بهره مندی از سیستم حقوق و دستمزد و کارگزینی ، بر اساس قرار داد ثبت شده کارکنان خط تولید ، حقوق کارکنان را پرداخت و نرخ نفر ساعت هر تولید را محاسبه کنید. 🔹با بهره مندی از سیستم تولید ، فرمول های تولید هر محصول را ثبت کرده و در مرحله تولید ، بهای تمام شده مواد مصرفی را محاسبه کنید. و براساس اسناد واقعی تولید انحرافات تولید را بدست آورده و با ثبت رسید تولید ، کالای ساخته شده را به انبار محصول منتقل کنید.

  • امکان محاسبه بر اساس نرخ ارزهای مختلف؟

    دارد

  • برخی از ویژگی های کلیدی :

    🔹 1. مالي : حسابداري ريالي ارزي. حسابداري پيمانكاري. حسابداري شعب. خزارنه داري. دارايي ثابت و تسهيلات بانكي 🔹 2. خريد فروش : خريد و فروش ارزي. فروش فروشگاهي. حسابداري عملياتي درآمد و هزينه 🔹 3. انبار و توليد : انبار تعدادي ريالي. حسابداري انبار. انبار باركدي. توليد(بدون فرمول و با فرمول) 🔹 4. منابع انساني : حقوق و دستمزد. گارگزيني. سيستم حضور و غياب 🔹 5. سيستم هاي فرآيند توليد : بازاريابى. دريافت سفارشات. پيشنهادات