راهکار نرم افزاری بازرگانی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شرکت سپندیار سیستم ایساتیس

امروزه با وجود قوانین گسترده سازمان‌های مالیاتی و اصناف مختلف کشور جهت کنترل معاملات شرکت‌ها و از طرفی افزایش حجم مبادلات مالی و عواقب مالیاتی و بانکی معاملات اعم از فاکتورهای خرید و فروش، رسیدهای دریافت و پرداخت نقدی و اوراق بهادار و … جهت ارائه به سازمان‌های فوق‌الذکر، استفاده از نرم‌افزارهای ویژه بازرگانی امری بدیهی می‌باشد. با توجه به اینکه هر صنف شکل معاملاتی مخصوص به خود را دارد، استفاده از نرم‌افزار بازرگانی که تمامی نیازهای مربوط به هر صنف را در خود جای داده باشد و از قیمت مناسبی هم برخوردار باشد ضروری می‌باشد.

برخی از ویژگی های راهکار سیستم بازرگانی : 🔹 برخورداری از سیستم حسابداری مالی و شعب 🔹 برخورداری از سیستم خزانه داری و مغایرت گیری الکترونیکی 🔹 برخورداری از سیستم انبار (تعدادی – ریالی) 🔹 برخورداری از سیستم خرید و فروش 🔹 برخورداری از ابزاری برای تهیه گزارش عمل کرد سه ماهه